ติดต่องานพัฒนานักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์

ติดต่องาน


งานพัฒนานักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์ กองพัฒนานักศึกษา สำนักงานมหาวิทยาลัย

เลขที่ 63 หมู่ที่ 4 อาคารอำนวย ยศสุข ตำบลหนองหาร อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่ 50290

หน่วยบริหารและธุรการ

  • รับ-ส่งเอกสาร โทร. 053-873193

หน่วยสารสนเทศและประชาสัมพันธ์

  • ระบบระเบียนกิจกรรมนักศึกษา โทร. 053-873067
  • ขอใบรายงานผลการเข้าร่วมกิจกรรมเสริมหลักสูตร โทร. 053-873067
  • ประชาสัมพันธ์ โทร. 053-873193

หน่วยองค์กรนักศึกษาและเครือข่าย

  • ประสานงานองค์กรนักศึกษา โทร. 053-873068
  • ประสานงานชมรมอิสระ โทร. 053-873068
  • ประสานงานเครือข่ายศิษย์เก่าแม่โจ้ โทร. 053-873193